Polityka prywatności

W niniejszej „Polityce Prywatności” wyjaśniamy stosowane przez Audioteka S.A. (dalej jako: Audioteka lub Administrator) praktyki w zakresie gromadzenia, wykorzystywania
i udostępniania określonych informacji, w tym danych osobowych Użytkownika na Stronie internetowej http://cards.audioteka.com/.

 

I Definicje

Administrator – Audioteka S.A. z siedzibą w Warszawie (02-673),
ul. Konstruktorska 12;

Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej
do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie której dane dotyczą”); możliwa
do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

Polityka – niniejsza Polityka Prywatności;

Sklep – strona internetowa prowadzona przez Administratora pod adresem http://cards.audioteka.com

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Stronę Internetową lub korzystająca
z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce;

 

II Kontakt

Administratorem Państwa danych osobowych jest Audioteka S.A. z siedzibą
w Warszawie (02-673) przy ul. Konstruktorskiej 12.

W razie pytań dotyczących sposobu działania Sklepu lub w celu uzyskania pomocy, prosimy korzystać z maila hello@audioteka.com.

W przypadku pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności lub wykorzystywania przez nas danych osobowych Użytkowników itp. prosimy o kontakt e-mailowy z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (Piotr Janiszewski e-mail: iod@audioteka.com).

Może zajść potrzeba uwierzytelnienia tożsamości Użytkownika, który zgłosi się
do nas po pomoc, przed realizacją zgłoszenia, ze względu na jego i nasze bezpieczeństwo.

 

III Gromadzenie danych

Gromadzimy i przechowujemy następujące dane na temat Użytkowników:

 • Imię i nazwisko,
 • e-mail,
 • telefon,
 • adres,
 • forma płatności, typ karty kredytowej, nr karty kredytowej, datę ważności, numer CW,
 • informacje zawarte w Cookies.

Dane zbierane automatycznie przez Administratora:

 • adres IP,
 • nazwa domeny,
 • typ przeglądarki.

 

IV Cele, podstawy prawne oraz informacja o dobrowolności przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla zawarcia i realizacji umowy kupna produktów oferowanych przez Audiotekę w Sklepie pod adresem http://cards.audioteka.com/.
Dane gromadzone podczas zakupu są wykorzystane także do śledzenia statusu zamówienia i dokonywania w nim zmian, a także do postępowań reklamacyjnych
i dochodzenia roszczeń. Dane mogą być także przetwarzane na potrzeby rozliczeń. Z tych względów, dane będą przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym w celu obsługi zakupów dokonywanych przez kupujących – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • w celu obsługi reklamacji - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b i c RODO),
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności kupujących i odwiedzających stronę internetową i ich preferencji w celu poprawy jakości usług i funkcjonalności dla kupujących będących konsumentami (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego praw art. 6 ust. 1 lit f RODO),
 • w celu komunikacji w odpowiedzi na e-mail - gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

V Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe
na zlecenie Administratora tj. obsługi systemów informatycznych (np. platforma sprzedażowa Shoplo.pl), hostingu, bezpieczeństwa danych i inne usługi informatyczne
(w tym wysyłkę informacji drogą elektroniczną), usługi księgowe, usługi prawne, banki
i operatorzy płatności (dane podmiotu pośredniczącego w transakcjach płatniczych wyświetlane są przed dokonaniem transakcji w Sklepie) a także inne podmioty
na podstawie obowiązujących przepisów (przykład: sąd, organy ścigania).

Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, np. w zakresie rozwiązań usług
IT, zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie
w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Audioteką a tym podmiotem. Podmioty którym powierzono przetwarzanie danych osobowych Użytkownika, należą w szczególności
do kategorii dostawców rozwiązań infrastrukturalnych i mogą przetwarzać dane osobowe Użytkowników w myśl RODO, w państwie trzecim. Dane osobowe Użytkowników mogą więc być także przesyłane do kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
i być tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli dane są przekazywane poza obszar EOG, Audioteka stosuje Standardowe klauzule umowne oraz Tarczę prywatności jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych. Dane mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych o ile podmioty mające siedzibę w tych krajach wdrożyły odpowiednie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.

Audioteka nie będzie udostępniać danych osobowych Użytkownika innym odbiorcom, poza tymi, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Audioteki, chyba że do udostępnienia będzie zobowiązana na podstawie przepisów prawa, bądź udostępnienie będzie wynikało ze stosunku łączącego Użytkownika
z Audioteką.

 

VI Okres przetwarzania danych

Dane osobowe użytkownika przetwarzane będą przez okres korzystania z usług oraz przez czas trwania umowy i po jej zakończeniu przez okres niezbędny do obrony praw.

 

VII Prawa użytkownika i informacje dotyczące użytkownika

Użytkownik ma prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów RODO, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego.

 

VIII Zabezpieczenia

Stosujemy zabezpieczenia i procesy zarządcze i technologiczne, zapewniające poziom bezpieczeństwa odpowiedni do zagrożeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych, mające na celu ochronę danych użytkownika przed utratą, kradzieżą, nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub modyfikacją.

 

IX Dzieci

Ochrona prywatności małoletnich jest szczególnie ważna. Z tego powodu, żadna część Sklepu nie jest przeznaczona dla osób poniżej 13 roku życia.

 

X Pliki cookie

Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika (komputer, telefon, tablet), a następnie podczas kolejnych wizyt, pobierane z niego, zbierający informacje – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Sklepie
i dokonywanych przez niego czynności.

Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:

 • sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Zbieramy i analizujemy informacje nieosobowe dotyczące typu, modelu urządzenia, jego dostępnej pamięci, identyfikatora reklamowego oraz wszelkich technicznych informacji
o Użytkowniku, systemie operacyjnym i inne podobne informacje. Możemy zbierać ciasteczka zawierające ww. informacje. Informacje przechowywane są w celu usprawnienia działania sklepu oraz w celach analitycznych i statystycznych. Zgodnie z art. 173 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 173 ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego, jeśli nie chcesz, aby ciasteczka były zapisywane w pamięci urządzenia Użytkownika, powinieneś w odpowiedni sposób zmodyfikować ustawienia. Konfiguracja, która dopuszcza używanie ciasteczek oznacza, że wyrażasz na powyższe zgodę. Należy jednak pamiętać, że zablokowanie używania przez Użytkownika cookies, może negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania ze Sklepu, na przykład - może nie być w stanie odwiedzić pewnych obszarów podczas ich przeglądania. Uniemożliwisz także zbieranie anonimowych informacji nt. używania naszych stron w celu stałego poprawiania zawartości Stron i usług.

Wycofanie zgody na wykorzystanie plików cookies możliwe jest za pośrednictwem ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:

Użytkownik może w każdej chwili zweryfikować status swoich aktualnych ustawień prywatności dla wykorzystywanej przeglądarki przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych pod poniższymi linkami:

 

XI Zmiany w polityce prywatności

Audioteka gwarantuje sobie możliwość aktualizacji niniejszej Polityki w dowolnym momencie. W takim wypadku, na stronie Sklepu zostanie udostępniona stosowna informacja.

 

XII Akceptacja tych warunków

Korzystając z naszych usług, akceptujecie Państwo niniejszą politykę prywatności.
W przeciwnym razie prosimy o niekorzystanie z usług Audioteki. Dalsze korzystanie
z naszych usług po wprowadzeniu zmian do tej Polityki będzie uznane za akceptację ww. zmian.

 

Ostatnia wersja: 30.03.2020 r..

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl